Nagradna Igra "Royal Canin ljubimce nagradjuje"

                                                         

                                                                                                 

                                                              Na osnovu člana 69.Zakona o igrama na sreću (Sl.list RCG br. 52/2004)

                     Pravilnika o uslovima koje treba da ispuni priredjivač nagradnih igara i odluke kolegijuma firme „PVU Montvet“  donosi sljedeća 

                                                          

                                                         PRAVILA NAGRADNE IGRE "ROYAL CANIN LJUBIMCE NAGRADJUJE"

 

  1. Priređivač nagradne igre je privredno društvo „PVU MONTVET“ sa sjedištem u Podgorici u Ul. Ilije Plamenac, lamela 103 bb, sa matičnim brojem 02304457, saciljem unapredjenja prodaje.
  2. Vrijeme trajanja nagradne igre: Nagradna igra počinje 15.02.2020. godinei traje do 15.04.2020. godine.
  3. Fond nagrada: Ukupan fond nagrada:711€................................900€ sa PDV-om
  4. Nagradni fond  sastoji se:

 

  1. 10 vaučera u vrijednosti od 50€ za kupovinu u Pet Vet Centar prodavnicama ili PVU MONTVET apoteci
  2. 20 vaučera u vrijednosti od 20e za kupovinu u Pet Vet Centar prodavnicama ili PVU MONTVET apoteci

       Adrese:

      PET VET CENTAR 1:   TC "Mall of Montenegro" prizemlje, Podgorica

      PET VET CENTAR 2:   Ul. Sava Raičkovića br. 20, preko puta Srednje mašinske škole, Podgorica

      PVU MONTVET APOTEKA:  Ul. Ilije Plamenac, lamela 103 bb, preko puta "Hemomonta", Podgorica

 

      5. Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priredjivanja i sprovodjenja nagradne igre i izvlačenja nagrada, način objave rezultata, odnosno dobitnika nagrada:

5.1.Nagradna igra počinje 15.02.2020 godine objavljivanjem u štampanim medijima, a završava se 15.04.2020 godine.

5.2.Za nagrade u nagradnoj igri konkurišu svi  gradjani koji za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj  „PET VET CENTAR“ prodavnici I PVU MONTVET apoteci ostvare kupovinu od  najmanje 20€ kupovinom Royal Canin proizvoda, na jednom računu.Kupac stiče pravo na učestvovanje u nagradnoj igri na način da na poledjini kopije računa upiše sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona.Tako ispisanu kopiju računa, potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne igre koja se nalazi u prostoru prodajnog objekta.U nagradnoj igri svaki učesnik može učestvovati neograničen broj puta, svaki put sa drugim brojem računa. Podaci koje učesnik ostavi neće se koristiti u druge svrhe osim za potrebe nagradne igre. U nagradnoj igri nemogu učestvovati zaposleni u PVU MONTVET I članovi njihove uže porodice

5.3.Praćenje izvlačenja nagrada vrši tročlana komisija Nataša Mladenović, Milena Stijepović, Nebojša ŠcekiĆ, koju imenuje izvršni direktor priredjivača nagradne igre. Objava dobitnika nagrada će biti na društvenim mrežama priredjivača nagradne igre, kao i u dnevnom listu Pobjeda.

Izvlačenje nagrada će se obaviti 20.04.2020 godine u 12h u prostorijama Pet Vet Centara  u Tržnom centru Mall of Montenegro u Podgorici, na način da se nagrade izvlače iz svih ispisanih kopija računa pristiglih  u periodu od 15.02.2020 do 15.04.2020 godine. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira.Izvlačenje nagrada je javno i svi zainteresovani imaju pravo prisustvovati izvlačenju.

5.4.Dobitnike nagrada će kontaktirati predstavnik organizatora nagradne igre prema dobitniku.

5.5. Preuzimanjem nagradne prestaju sve dalje obaveze organizatora nagradne igre prema dobitniku.

5.6.Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova, prethodno objavljena, pravila.

5.7. Organizator igre će imena dobitnika objaviti u dnevnim novinama „Pobjeda“ dan nakon izvlačenja, na zvaničnom sajtu organizatora www.montvet.com i na facebook strani PVU MONTVET.

5.8. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novčanu protivvrijednost. Montvet Vaučeri se mogu iskoristiti samo u Pet Vet Centar objektima u Podgorici.

5.9.Nagradni fond u vrijednosti većoj pd 500€, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priredjivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstava ostvarena prodajom uplatiti u budzet Repoblike. Nagradni fond u nižoj vrijednosti ostaje u vlasništvu priredjivača nagradne igre.

 

      6.Rok i način preuzimanja nagrada: Dobitnici nagrada mogu preuzeti nagradu lično uz lični dokument ili preko trećeg lica uz ovjereno punomoćje potpisano od strane dobitnika nagrade, u službi marketinga firme ili u nekom od predstavništava najkasnije u roku od 30 dana od objave imena dobitnika.

 

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetno lice nagradu preuzima zakonski zastupnik maloljetnog lica (roditelj ili drugo lice koje je odredjeno za zakonkog zastupnika) uz lični dokument i izvod iz matične knjige za maloljetno lice ili zdravstvenu knjižicu.

     7.Svi eventualni sporovi izmedju dobitnika i priredjivača nagradne igre rješavaće se sporazumno, u protivnom nadležan je Osnovni su u Podgorici.

 

     8.Stupanje na snagu pravila: Pravila nagradne igre „Royal Canin ljubimce nagradjuje“. Biće objavljena u dnevnim novinama „Pobjeda“ prije početka nagradne igre, a nakon dobijanja saglasnosti od Uprave za igre na sreću.