Za potrebe realizacije ovog Online Shop-a ostvarili smo saradnju sa CKB bankom.

eCommerce servis Crnogorske komercijalne banke omogućava prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama iz sistema VISA, Mastercard i American Expressa putem Interneta. Ovaj servis je razvijen kao potpuno bezbjedan i siguran način bezgotovinskog plaćanja, kojim ćete olakšati i unaprijediti elektronsko poslovanje.

U momentu kada želi da izvrši plaćanje, vlasnik kartice se preusmjerava na zaštićenu stranicu za plaćanje koju hostuje Banka, gdje unosi podatke o platnoj kartici. Nakon završetka obrade transakcije, preusmjerava se nazad na Web sajt klijenta, gdje dobija informaciju o uspješnosti transakcije.

Pored navedenog, implementirane su i sljedeće bezbjednosne mjere:
 

  • Server na kome se implementira interfejs za povezivanje sa sistemom Banke nalazi se na teritoriji Crne Gore,

  • Prilikom komunikacije između Kupca i Procesora - Banke, koristiće se TLS 1.2 protokol,

  • Podaci o platnoj kartici neophodni za autorizaciju unose se na zaštićenoj strani Banke, pri čemu klijent nema pristup istima i samim tim nema odgovornosti, niti posebnih zahtjeva za njihovo arhiviranje,

  • Sistem predautorizacije transakcija – vlasniku kartice se nakon procesa plaćanja rezervišu sredstva na platnoj kartici, a transakcija se realizuje tek nakon isporuke robe i/ili usluge.