Royal Canin

Kompanija Royal Canin je osnovana 1968 godine. Osnivač je bio francuski veterinar Jean Cathary. Ideja mu je bila da pojednostavi ishranu pasa i mačaka i pri tom da obezbedi potpuno izbalansiranu hranu koja će na idealan način zadovoljiti sve potrebe pasa i mačaka.

Danas je Royal Canin globalna kompanija koja hrani pse i mačke na svim kontinentima. Glavna fabrika i moderan razvojni centar nalazi se na mjestu gde je Jean Cathary osnovao Royal Canin, blizu Monpeljea u Francuskoj. Pored ove postoje još i fabrike u Velikoj Britaniji, Austriji, Rusiji, Južnoafričkoj Republici, Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i Argentini.

Fabrika u Monpeljeu smještena je u prelijepom krajoliku. Čitav kompleks zauzima 17 hektara. U okviru njega se nalazi glavna fabrika, fabrika za proizvodnju pilot hrane, razvojni centar, administracija, odgajivačnice pasa i mačaka i vinograd.

Da bi standardizovala svoje zahtjeve za kvalitet hrane Royal Canin je uslovio dobavljače komponenti da kvalitet svojih proizvoda podigne na nivo Royal Canin-a. Dobavljači Royal Canin koriste iste metode i procedure za kontrolu svojih proizvoda kao i Royal Canin pri prijemu u fabriku.

Na ulazu u fabriku provjerava se dokumentacija svakog kamiona, kamion se mjeri i prolazi radiacionu kontrolu. Zatim se usmjerava ka objektu za uzorkovanje. Tu specijalna sonda uzima reprezentativni uzorak sa 8 mjesta iz svakog kamiona i oni idu na laboratorijsko analiziranje. Analize se vrše u laboratoriji u fabrici, ali takođe i u pilot laboratorijama koje sarađuju sa fabrikom. Prvo se rade analize na teške metale, toksine gljivica (aflatoksin, zearalenon, orhatoksin…), rezidue antibiotika i GMO . Više od 100 testova se uradi dnevno. Nakon ove analize vrši se pregled nutritivnih karakteristika, odnosno odrešđuje se količina proteina, masti, ugljenih hidrata, vode, makro i mikro elemenata. Tehnolozi u Royal Canina urade samo u ovoj fabrici oko 30 000 analiza godišnje… Ovo se radi najmodernijim tehnikama fotospektrometrije. Ukoliko komponenta nezadovolji bilo koji od pomenutih kriterijuma ili ima više vrednosti od dozvoljenih za toksine i teške metale, čitav kamion se odbacuje. Moramo da napomenemo da su standardi higijene Royal Canin-a za neke materije strožiji od standarda u prehrambenoj industriji za ljude.

Nakon analiza, hraniva se smeštaju u velike prohromske silose koji su prethodno očišćeni i dezinfikovani. Prije svake nove serije hrane vrši se detaljno čišćenje svih mašina koje ulaze u proces proizvodnje. Čak se čišćenje vrši i pred proizvodnju neke specifične vrste hrane (kao što je recimo hrana za alergične pse i mačke) kako ne bi ostale rezidue hrane od prethodne proizvodnje.

Sama fabrika proizvodnju vrši po HACCP sistemu. Nikada se ne ukrštaju putevi ulaza komponenti krane i gotovih proizvoda. Fabrika je podijeljena na tri celine: “prljavi dio” gde se vrši prijem sirovina, dio gde se odvija termička obrada i dio gde se vrši pakovanje gotovog proizvoda. Svaki od ovih djelova fabrike ima pod u različitoj boji kako bi se jasno razgraničili. Radnici koji rade u “prljavom delu” ne smiju da uđu u bilo koji od druga dva bez detaljne dezinfekcije i promjene odeće. Vrata koja dijele sektore fabrike se otvaraju samo sa jedne strane, a ispred njih se nalazi pod sa posebnim lepljivim podlogama koje se redovno mijenjaju, a namjena im je da prikupe eventualne nečistoće sa đonovoa obuće.

Prvi dio fabrike predstavljaju silosi u kojima se nalaze komponente hrane. One se u određenoj mješaonici miješaju po posebnoj formulaciji. Izmiješana hrana prolazi kroz metal detektor. Metal detektori koje fabrika posjeduje detektuju metalni opiljak do veličine od 2mm i automatski zaustavlja traku. Ukupno postoji 5 mesta u toku proizvodnje koji su snabdeveni metal detektorima.

Nakon miješanja hrane na red dolazi kuvanje. Kuvanjem hrane postiže se temperatura od 90 C0 u dubini supstance. Zatim se hranljiva smeša pod pritiskom istiskuje kroz ekstruder. Ekstruder specijalnim noževima formira granule (različitog oblika u zavisnosti od vrste hrane). Zatim se granule usisavaju na u mašinu za sušenje. Kroz 7 nivoa primjenom toplog vazduha hrana se suši pri čemu se vlažnost smanjuje sa 20% na 9%. Na kraju sušenja se dodaju arome, vitamini i minerali, kako bi se tačno odredila njihova koncentracija (zbog gubitka u toku kuvanja). Iz svake serije uzimaju se uzorci granula koji se analiziraju pri čemu se određuje procenat proteina, masti, ugljenih hidrata, vode, vlakana, pepela, vitamina, mikro i makro elemenata. Dobijene vrijednosti moraju da budu u skladu sa deklaraciom na gotovom proizvodu. Takođe, ovdje se vrše senzorne kontrole, kao i kontrole tvrdoće granula posebnim aparatima koji emitiraju zube pasa i mačaka. Nakon ovog procesa, granule se hlade i pakuju u posebna pakovanja. Ovaj dio fabrike je potpuno automatizovan bez prisustva ljudi. Na taj način se neutrališe mogućnost kontaminacije hrane. Tu se nalazi i poslednji metal detektor koji detektuje eventualno prisustvo metala u zatvorenom pakovanju. Na pakovanja se jako vodi računa. Ona su napravljena od specijalnih višeslojnih folija, hermetički se zatvaraju, a pakovanje se vršu u atmosveri azota kako bi se što bolje održao kvalitet hrane na duži vremenski rok. Rok trajanja hrane je u prosjeku godinu dana. Pakovanja se automatski paletiraju i smeštaju u distributivni magacin. Kapacitet magacina je količina koja se isporučuje u toku 2 do 3 dana kako bi se samo najsvežija hrana isporučivala (zbog toga su svi dobavljači dužni da im dostave planirane količine kako bi se proizvodnja u fabrici pravilno isplanirala). Sve palete se deklarišu kako bi se omogućila sledljivost hrane.