Reklamacije

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti sadržaj isporuke i u slučaju da se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, robu odmah reklamira dostavljaču koji je robu I dostavio.

Načini reklamacija

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, odmah ili najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke,

pozovite telefonom na broj +382 20 818-203; 069/189-019, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@montvet.com i opišete kakav problem imate.

Odgovor na reklamacije

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Odluku o prigovoru na saobraznost donosi komisija zadužena za rješavanje svih prigovora na nivou PVU Montvet Podgorica.

Rokovi za prigovor su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača CG – Član 26. (Službeni list Crne Gore, broj 2/2014).

Troškovi reklamacija

Troškove vraćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Reklamacije montvet online prodavnica