Sprej Za Čišćenje Prostora Od Štetočina Home Clean 150 ML

15.00

HOME CLEAN
Za upotrebu u zatvorenim prostorijama – 24 nedelje dugotrajna zaštita.
Efikasan protiv buva, larvi buva i drugih štetočina
Canina® Home Clean – uklanja brzo vaške, buve, njihove larvei jaja, kao i druge štetočine u zatvorenim prostorijama. Permetrin sadržan u Canina® Home Clean brzo i pouzdano ubija buve i larve buva.

Sadržaj: 150 ml

Sastav po litru:
d-trans-tetrmetrin 0,25% CAS 1166-46-7,
Cifenotrin 0,40% CAS 39515-40-7,
Piriproksifen 0,01% CAS 95737-68-1
Alifatski rastvarač i pogonsko gorivo k.s. 100%

Priprema prostorija koje se tretiraju:

Tretirajte sve sobe kojima pas/mačka ima pristup.
Zatvorite spoljna vrata i prozore, otvorite unutrašnja vrata.
Kućni ljubimci moraju biti uklonjeni iz soba za tretiranje!
Uklonite kaveze za ptice i glodare iz prostorija, pažljivo pokrijte akvarijum/terarijum i isključite ventilaciju.
uklonite hranu.
Aplikacija:

HOME CLEAN se postavlja u centar dnevne sobe za životinje na uzdignutom mjestu, na primjer na stolu prekrivenom novinama.
Sprej se sam isprazni za nekoliko minuta.
Prvo uklonite bijeli plastični poklopac, a zatim pritisnite bijeli plastični jezičak dok ne klikne na svoje mjesto.
Nakon toga, vrata prostorije treba zatvoriti spolja i ne ulaziti 2 sata, jer će se sitna magla složiti tek nakon 2-3 sata.
Sadržaj HOME CLEAN-a se isprazni u roku od nekoliko minuta i dovoljan je za oko 60 m2.
Zatim dobro provjetrite pola sata.
Mjere opreza:
Nemojte pušiti dok koristite proizvod.
Držite dalje od hrane i pića.
Uputstva za skladištenje:
Čuvati u hladnim i dobro provjetrenim prostorijama, ne iznad 50°C.
Ne skladištiti zajedno sa drugim hemikalijama.
Zaštitite od sunčeve svjetlosti i drugih izvora toplote.
Sigurnosna napomena:
Ako je potreban medicinski savjet, pri ruci imajte kontejner ili etiketu proizvoda. Držati van domašaja djece. Čuvati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Nemojte bušiti ili paliti, čak ni nakon upotrebe. Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu. Zaštitite od izlaganja suncu. Ne izlažite temperaturama iznad 50°C / 122°F. Odložite sadržaj / kontejner u skladu sa nacionalnim propisima.

Da biste izbegli zagađenje životne sredine, koristite proizvod samo na ciljani način. Koristite biocide bezbjedno. Uvek pročitajte etiketu i informacije o proizvodu prije upotrebe.

Nema na zalihama

Šifra proizvoda: 10119 Kategorije: , ,