Jelena Sekulić

Diplomirani veterinar

Jelena sekulic

DVM Jelena Sekulić je diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smjer Veterinarska medicina. Nakon završenog staža u ambulanti „Eurovet“, stiče iskustvo daljim radom u liječenju i dijagnostikovanju raznovrsnih bolesti i povreda kod velikih i malih životinja.

Internship u oblasti porodiljstva svinja završava u Nebraskoj, USA 2015. godine. Interesovanje u oblasti male prakse kao i rad produžava u ambulanti „Golubvet“ a kasnije ambulanti „Bilja i Olja“ u Novom Sadu.

Našem timu se priključuje 2018. godine. Sfere inetresovanja interna medicina, oftalmologija, citologija, a veliku važnost pripisuje principima dobre veterinarske prakse.