Jasmin Durović

Doktor veterinarske medicine – pripravnik

Jasmin durovic bio

DVM Jasmin Durović je diplomirao na Veterinrskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2016. godine.

Nakon diplomiranja započinje pripravnički staž u veterinarskoj ustanovi Montvet.