Dijana Nešković

Dijana neskovic

Dijana Nešković – veterinarski tehničar, završila Poljoprivrednu školu u Baru, smjer Veterinarski tehničar.