Danka Kovačević

Danka kovacevic feat

Danka Kovačević – veterinarski tehničar, završila Poljoprivrednu školu u Baru smjer Veterinarski tehničar.

Radno angažovana u PVU Montvet u Podgorici.