Danica Obradović

Danica obradovic bio slika

 

DVM Danica Obradović je diplomirala na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nakon diplomiranja započinje pripravnički staž u
veterinarskoj ustanovi Montvet.