Laviosa

Laviosa je vodeća kompanija u Italiji za poizvodnju pijeska za mačke I glodare. Aktivnosti kompanije sastoje se od istraživanja I transformacije bentonita I drugih mineral gline u ideje I rješenja visoke dodatne vrijednosti. Glavne snage i kompetencije kompanije Laviosa leže u kontroli sirovina, u procesnoj tehnologiji, u lokalizovanoj proizvodnji u različitim delovima svijeta, u primjeni znanja o proizvodu, dopunjene logističkim uslugama i pristupu orijentisanom na kupca.