Cjenovnik

Oblasti

Opšti klinički pregledi

Vrsta uslugeCijena
Klinički  pregled  velikih  životinja15.00€
Klinički  pregled  ovaca, koza, svinja  i  mladunčadi  velikih  životinja8.00€
Klinički  pregled  pasa  i  mačaka18.00€
Klinički pregled pasa i mačaka na terenu30.00€
Klinički  pregled  štenadi  i  mačadi do 2 mjeseca15.00€
Klinički  pregled  peradi  i  kunića  po  komadu10.00€
Klinički  pregled  kaveznih  i  ukrasnih  ptica10.00€
Klinički  pregled  egzotičnih  vrsta  i  divljih  životinja20.00€
Klinički  pregled  košnice  po  komadu 1.00€
Klinički pregled van radnog vremena pasa i mačaka27.00€
Klinički pregled u noćnim satima pasa i mačaka36.00€

Cjenovnik van radnog vremena:

Intervencije kod ostalih životinja van radnog vremena naplaćuju se po sistemu 50% više od redovne cijene.

Intervencije kod ostalih životinja u noćnim satima naplaćuju se po sistemu 100% više od redovne cijene.

Aplikacije ljekova

Intramuskularna  aplikacija  1.00€
Intravenska  aplikacija  3.00€
Subkutana  aplikacija  1.00€
Intraartikularna  aplikacija  3.00€
Subkonjuktivalna  aplikacija  3.00€
Intramedularna  aplikacija  5.00€
Intraperitonealna  aplikacija  2.00€
Aplikacija  lijeka  na  kožu  1.00€
Ubacivanje  lijeka  u  matericu  ili  vaginu  5.00€
Ukapavanje  kapi  u  oko  ili  uho  2.00€
Peroralna  aplikacija  3.00€
Davanje  lijeka  putem  klizme  3.00€
Intramamarna  aplikacija po jednoj četvrti 1.00€
Aplikacija infuzije 8.00€

Cijene aplikacija važe za ljekove iz naše ustanove, za ljekove koje donese vlasnik cijena je 3 puta skuplja

Hirurške intervencije i anestezija kod velikih životinja

Manji  i  lakši  zahvati  na  površini  tijela 35.00€
Teži  i  veći  zahvati  na  površini  tijela 60.00€
Obrada  i  šivenje  povrede  na  vimenu20.00€
Kateterizacija  i  otvaranje  sisnog  kanala15.00€
Troakiranje15.00€
Otvaranje  i  obrada  apscesa  ili  hematoma20.00€
Odstranjivanje  roga  ( po rogu )12.00€
Korekcija  papaka  ( po  papku )12.00€
Dijagnostička  laparatomija50.00€
Ruminotomija120.00€
Davanje  lokalne  anestezije6.00€
Uvođenje  u  opštu  anesteziju20.00€

Hiruška intervencije i porodiljstvo kod ovaca, koza i svinja

Manji  i  lakši  zahvati  na  površini  tijela 15.00€
Teži  i  veći  zahvati  na  površini  tijela 30.00€
Obrada  i  šivenje  povrede  na  vimenu10.00€
Kateterizacija  i  otvaranje  sisnog  kanala6.00€
Troakiranje15.00€
Otvaranje  i  obrada  apscesa  ili  hematoma15.00€
Odstranjivanje  roga  ( po rogu )7.50€
Korekcija  papaka  ( po  papku ) 6.00€
Dijagnostička  laparatomija50.00€
Pomoć pri porođaju20.00€
Davanje  lokalne  anestezije 3.00€
Uvođenje  u  opštu  anesteziju10.00€
Vađenje posteljice15.00€
Carski  rez ovce i koze70.00€
Carski  rez krmače 100.00€
Repozicija  prolapsusa  materice30.00€
Repozicija  prolapsusa  vagine10.00€
Liječenje  uterusa10.00€
Liječenje  vagine  8.00€

Intervencije u porodiljstvu kod velikih životinja

Pomoć  pri  porođaju lakši i teži

30.00€-80.00€

Fetotomija

60.00€

Carski  rez

120.00€

Repozicija  prolapsusa  materice

65.00€

Repozicija  prolapsusa  vagine

20.00€

Liječenje  uterusa

15.00€

Liječenje  vagine

 8.00€

Vađenje  zaostale  posteljice

20.00€

Pregled  na  graviditet  ili  sterilitet

15.00€

Pregled  na  graviditet  ili  sterilitet UZ

25.00€

Kastracije

Kastracija  bikova – beskrvna

15.00€

Kastracija  kopitara

60.00€

Kastracija  nerastova  do  20kg

  5.00€

Kastracija  nerastova  20 – 80kg

  8.00€

Kastracija  nerastova   80 – 150 kg

35.00€

Kastracija nerastova preko 150 kg

50.00€

Kastracija    jarčeva  i  ovnova

  7.00€

Ovariektomija  krmača  do 60 kg

15.00€

Ovariektomija  krmača  od 60 do 100

25.00€

Ovariektomija  krmača  preko 100 kg

50.00€

Obdukcija i dijagnostička ispitivanja

Obdukcija velikih životinja80.00€
Obdukcija malih životinja  100€
Obdukcija peradi i kunića po komadu   5.00€
Uzorkovanje materijala za laboratorisku pretragu   8.00€
Brze serološke probe i mastitis test   6.00€
Uzorkovanje mlijeka sa bakteriol. Pregledom i AB   6.00€
Uzorkovanje mlijeka i bakteriol.pregled i AB po kravi 24.00€
Mikroskopski pregled preparata   15.00€
Trihinoskopski pregled svježeg mesa domaćih svinja  6.00€
Digestija- pojedinačni uzorak 15.00€
Pregled kobasica i sušenog mesa digestijom 15.00€
Citološki pregled 15.00€

Cjenovnik Ostalih Usluga

Jednokratna opservacija kod sumnje na bjesnilo12.00€
Sondiranje velikih životinja12.00€
Vadjenje stranog tijela iz jednjaka70.00€
Sondiranje malih životinja (ovce,koze i svinje)15.00€
Vadjenje stranog tijela iz jednjaka malih životinja20.00€
Izdavanje potvrda i uvjerenja 12.00€
Uzorkovanje krvi za laboratorijska ispitivanja  5.00€
Pregled metal detektorom10.00€
Vadjenje krvi radi ispitivanja na brucelozu   5.00€
Izdavanje potvrda –listinga popisa stoke i uvjerenja  6.00€

Intervencije kod pasa i mačaka

Klinički pregled pasa i mačaka18.00€
Ponovni pregled do 30 dana10.00€
Opšta anastezija pasa do 10kg i mačaka20.00€
Opšta anastezija pasa preko 10kg25.00€
Sedacija pasa i mačaka

  20-30.00€

Obrada i šivenje rane malih rana do 4 šava 30.00€
Obrada i šivenje većih rana od 4 šava 35-60.00€
Obrada rane bez šivenja15.00€
Hematom usne školjke120.00€
Skidanje konaca po uhu 12.00€
Skidanje konaca –rep 10.00€
Vadjenje zaostalih testisa iz stomaka100-150.00€
Vadjenje zaostalih testisa iz ingvinalnog kanala80.00€
Kastracija mačora42.00€
Ovariohisterektomija mačaka71.00€
Ovariohisterektomija mačaka do 6 mjeseci60.00€
Kastracija pasa60.00€
Kastracija pasa do 6 mjeseci50.00€
Ovariohisterektomija kuja do 20 kg105.00€
Ovariohisterektomija kuja  20 kg-40 kg132.00€
Ovariohisterektomija kuja preko 40 kg160.00€
Ovariohisterektomija kuja do 6 mjeseci89.00€
Carski rez kod mačaka90.00€
Carski rez kod kuja150 -300.00€
Ovariehisteriktomija kunića 71.00€
Kastracija kunića 42.00€
Operacija piometre kod mačaka95.00€
Operacija piometre kod kuja150-250.00€
Pomoć pri štenjenju ili macenju30.00€
Operacija manjih kožnih tumora70.00€
Operacija većih kožnih tumora120-200.00€

Operacija adenokarcinoma mliječne žlijezde-unilateralna  / bilateralna

200-300.00€

230-300.00€

Kateterizacija uretre30.00€

Operacija  hernija

Traumatska ili ingvinalna hernija  jednostrana /obostrana

Cijena je bez upotrebe mrežice -ukoliko se upotrebljava mrežica ona se dodaje na cijenu. 

70-150.00€

100-150.00€

150-250.00€

Operacija perianalne hernije jednostrane / obostrane     

150-250.00€

250-300.00€

Operacija holeciste150-200.00€
Tonzilektomija150.00€
Dijagnostička laparatomija70-120.00€
Operacije na želudcu i ostalim unutrašnjim organima200-300.00€
Torsia želuca200-400.00€
Entropijum ili ektropijum-po oku70.00€
Cista trećeg očnog kapka – po oku65.00€
Ekstripacija bulbusa oka100-150.00€
Repozicija prolabiranog bulbusa očiju sa ili bez kantotomije80-120.00€
Operacija prolapsusa vagine100-300.00€
Operacija tumora u usnoj duplji60-150.00€
Ceđenje paraanalnih žlijezda15.00€
Ispiranje paraanalnih žlijezda15.00€
Čišćenje i ispiranje uha15.00€
Tuširanje grla3.00€
Ispiranje prepucijuma ili vagine6.00€
Vađenje stranog tijela iz uha18.00€
Vađenje stranog tijela sa drugih mjesta  20-50.00€
Eutanazija sa sedacijom do 10 kg23.00€
Eutanatija sa sedacijom 10-20 kg33.00€
Eutanazija sa sedacijom 20-40 kg40.00€
Eutanazija sa sedacijom preko 40 kg45.00€
Vađenje zuba u opštoj anesteziji30-50.00€
Vadjenje zuba po zubu naredni zub 10-20.00€
Kidanje noktiju , zuba, kljuna 6.00€
Punkcija abdomena, thoraksa ili drugih šupljina 25.00€
Postavljanje braunile2.00€
Operacije na uretri150€
V.O. kuja sa UZ nakon 27 dana140.00€
Skidanje kamenca po vilici35.00€
UZ dijagnostika graviditeta25.00€
Mikroskopski pregled skarifikata15.00€

Ostali operativni zahvati koji nisu navedeni u cjenovniku po zapocetom satu operacije od momenta uvodjena u anesteziju 

100.00€
Uzimanje krvi kod pasa i mačaka6.00€
Mikroskopski pregled preparata posle bojenja15.00€
Kompletna krvna slika sa leuko formulom(uključeno vadjenje krvi)12.00€
Kompletna krvna slika ( donesena krv)12.00€
Biohemiski parametri krvi po parametru4.50€
Rentgen snimak25.00€
Rentgen snimak dupli40.00€
Ultazvučni pregled psa, mačke 30.00€
Brzi dijagnostički test CDV18.00€
Brzi dijagnostički test  CPV18.00€
Brzi dijagnostički test CPV CCV23.00€
Brzi dijagnostički testovi Giardia18.00€
Brzi dijagnostički testovi CHW18.00€
Brzi dijagnostički testovi Leishmania18.00€
Brzi dijagnostički testovi CPV CCV Giardia28.00€
Brzi dijagnostički testovi CPV CDV23.00€
Brzi dijagnostički testovi FPV18.00€
Brzi dijagnostički testovi FIV FEVL22.00€
Canin pankreas lipaza 25.00€
Brzi dijagnostički testovi CANIV-4 test28.00€
Izdavanje recepta po lijeku2.00€
Izlazak za teren za male životinje 20.00€
Reanimacija kućnih ljubimaca30.00€
Brahicefalicni sindrom150-250.00
TECA-VECA150-200.00
EKG25.00€
Operacije na bešici180-300.00€
Splenektomija150-200.00€
Resekcija crijeva150-250.00€
Vadjenje stranog tjela iz abdomena150-250.00€
Operacija prvog prsta u anesteziji 30-60.00€
Amputacija usne školjke70-100.00€
Amputacija repa40-70.00€
Amputacija ekstremiteta pasa i mačaka80-150.00€

Stavljanje ljubimca u inkubator prvi sat 

Sledeći sat 

10.00€

5.00€

Pansion u ambulanti 24 h13.00€
Pansion uz nadzor 24 stručnog lica 80.00€

V.O. I put do 10 km

20.00€

V.O. II put do 10 km

12.00€

V.O. III put do 10 km

12.00€

Dvokratno V.O. do 10 km

25.00€

V.O. preko 10 km 

10.00€ + prevoz 0.5€ po km

V.O. preko 10 km 2 put

8.00€ + 0.5€ prevoz po km

V.O. preko 10 km 3 i vise puta 

7+ 0.5€ prevoz po km

Polivalentna vakcinacija pasa  ( petovalentna)

20.00€

Polivalentna vakcinacija pasa  (sedmovalentna)

20.00€

Vakcinacija pasa protiv bjesnila

12.00€

Vakcinacija mačaka polivalentna vakcina

20.00€

Vakcinacija svinja protiv crvenog vjetra 

4.00€

Aplikacija vakcine ovcama ili kozama

 0.80€

Vakcina protiv leukoze (leukemije) mačaka

30.00€

Prevoz

Auto po 1 km

30% od cijene 1 litra goriva po predjenom km

DDD Poslovi

* Dezinfekcija po metru kvadratnom

Kontaktna0.50€
Gasna0.25€
Aerosol0.10€

                * Dezinfekcija saobraćajnih sredstava

        

Kamioni hladnjače10.00€
Kamioni10.00€
Sleperi  i cisterne20.00€
Mali automobili i kombija6.00€

* Dezinsekcija i deratizacija

                                                                                                                        

Garsonjere15.00€
Jednosobni stanovi20.00€
Dvosobni stanovi25.00€
Trosobni stanovi30.00€

* Prema kvadraturi

 

Do 50 kvadrata0.50€
50-150 kvadrata0.40€
150-500 kvadrata0.30€
500-2000 kvadrata0.25€
Preko 2000 kvadrata0.20€

Cijena usluga se uvećava:

  • Za rad noću 100% (rad noću se smatra od  21h-06 h)
  • Za rad subotom, nedeljom i državnim praznikom 50%

Navedene cjene se odnose na usluge i ne obuhvataju utrošeni materijal i ljekove

Navedene cijene su bez PDV.

PDV  na veterinarske usluge 21%

PVU Montvet

Podgorica 01.02.2022