PRIVATNA VETERINARSKA USTANOVA "MONTVET"- PODGORICA

 

Zdravstvene zaštite životinja izražen u eurima

 

Opšti klinički pregledi

 

 

Odelj.

Vrsta usluge

Cijena

 

Klinički  pregled  velikih  životinja

15.00

 

Klinički  pregled  ovaca, koza, svinja  i  mladunčadi  velikih  životinja

8.00

 

Klinički  pregled  pasa  i  mačaka

17.00

 

Klinički pregled pasa i mačaka na terenu

30.00

 

Klinički  pregled  štenadi  i  mačadi do 2 mjeseca star

15.00

 

Klinički  pregled  peradi  i  kunića  po  komadu

5.00

 

Klinički  pregled  kaveznih  i  ukrasnih  ptica

10.00

 

Klinički  pregled  egzotičnih  vrsta  i  divljih  životinja

20.00

 

Klinički  pregled  košnice  po  komadu

1.00

 

Klinički pregled van radnog vremena pasa i mačaka

35.00

 

Klinički pregled u noćnim satima pasa i mačaka

50.00

 

 

                                                Intervencije kod ostalih šivotinja van radnog vremena naplaćuju se po sistemu 50% vise od redovne cijene.

                                               Intervencije kod ostalih životinja u noćnim satima naplaćuju se po sistemu 100 % vise od redovne cijene .

Aplikacije ljekova

 

 

Intramuskularna  aplikacija

  1.00

 

Intravenska  aplikacija

  3.00

 

Subkutana  aplikacija

  1.00

 

Intraartikularna  aplikacija

 3.00

 

Subkonjuktivalna  aplikacija

  3.00

 

Intramedularna  aplikacija

  5.00

 

Intraperitonealna  aplikacija

  2.00

 

Aplikacija  lijeka  na  kožu

  1.00

 

Ubacivanje  lijeka  u  matericu  ili  vaginu

  5.00

 

Ukapavanje  kapi  u  oko  ili  uho

  2.00

 

Peroralna  aplikacija

  3.00

 

Davanje  lijeka  putem  klizme

  3.00

 

Intramamarna  aplikacija po jednoj četvrti

 1.00

 

 

Aplikacija infuzije

7.00

 

                                Cijene aplikacija vaze za ljekove iz nase ustanove , za ljekove koje donese vlasnik cijena je 3 puta skuplja

 

Hirurške  intervencije  i  anestezija  kod  velikih  životinja

 

 

Manji  i  lakši  zahvati  na  površini  tijela

35.00

 

Teži  i  veći  zahvati  na  površini  tijela

60.00

 

Obrada  i  šivenje  povrede  na  vimenu

20.00

 

Kateterizacija  i  otvaranje  sisnog  kanala

15.00

 

Troakiranje

15.00

 

Otvaranje  i  obrada  apscesa  ili  hematoma

20.00

 

Odstranjivanje  roga  ( po rogu )

12.00

 

Korekcija  papaka  ( po  papku )

12.00

 

Dijagnostička  laparatomija

50.00

 

Ruminotomija

120.00

 

Davanje  lokalne  anestezije

6.00

 

Uvođenje  u  opštu  anesteziju

20.00

 

 

Hirurčke intervencije i porodiljstvo kod ovaca, koza i svinja     

 

 

Manji  i  lakši  zahvati  na  površini  tijela

15.00

 

Teži  i  veći  zahvati  na  površini  tijela

30.00

 

Obrada  i  šivenje  povrede  na  vimenu

10.00

 

Kateterizacija  i  otvaranje  sisnog  kanala

6.00

 

Troakiranje

15.00

 

Otvaranje  i  obrada  apscesa  ili  hematoma

15.00

 

Odstranjivanje  roga  ( po rogu )

7.50

 

Korekcija  papaka  ( po  papku )

 6.00

 

Dijagnostička  laparatomija

50.00

 

Pomoć pri porođaju

20.00

 

Davanje  lokalne  anestezije

 3.00

 

Uvođenje  u  opštu  anesteziju

10.00

 

Vađenje posteljice

15.00

 

Carski  rez ovce i koze

70.00

 

Carski  rez krmače

100.00

 

Repozicija  prolapsusa  materice

30.00

 

Repozicija  prolapsusa  vagine

10.00

 

Liječenje  uterusa

10.00

 

Liječenje  vagine

  8.00

 

 

Intervencije  u  porodiljstvu  kod  velikih  životinja

                                                                       

 

Pomoć  pri  porođaju laksi i tezi

30.00-80.00

 

Fetotomija

60.00

 

Carski  rez

120.00

 

Repozicija  prolapsusa  materice

65.00

 

Repozicija  prolapsusa  vagine

20.00

 

Liječenje  uterusa

15.00

 

Liječenje  vagine

  8.00

 

Vađenje  zaostale  posteljice

20.00

 

Pregled  na  graviditet  ili  sterilitet

15.00

 

Pregled  na  graviditet  ili  sterilitet UZ

25.00

 

Kastracije

 

 

Kastracija  bikova – beskrvna

15.00

 

Kastracija  kopitara

60.00

 

Kastracija  nerastova  do  20kg

  5.00

 

Kastracija  nerastova  20 – 80kg

  8.00

 

Kastracija  nerastova   80 – 150 kg

35.00

 

Kastracija nerastova preko 150 kg

50.00

 

Kastracija    jarčeva  i  ovnova

  7.00

 

Ovariektomija  krmača  do 60 kg

15.00

 

Ovariektomija  krmača  od 60 do 100

25.00

 

Ovariektomija  krmača  preko 100 kg

50.00

 

 

Obdukcija i dijagnostička ispitivanja

 

 

Obdukcija velikih životinja

80.00

 

Obdukcija malih životinja

100

 

Obdukcija peradi i kunića po komadu

   5.00

 

Uzorkovanje materijala za laboratorisku pretragu

   8.00

 

Brze serološke probe i mastitis test

   6.00

 

Uzorkovanje mlijeka sa bakteriol. Pregledom i AB

   6.00

 

Uzorkovanje mlijeka i bakteriol.pregled i AB po kravi

24.00

 

Mikroskopski pregled preparata

   15.00

 

Trihinoskopski pregled svježeg mesa domaćih svinja

  6.00

 

Digestija- pojedinacni uzorak

  15.00

 

Pregled kobasica i sušenog mesa digestijom

15.00

 

Citoloski pregled

15.00

      

Ostale usluge

 

 

Jednokratna opservacija kod sumnje na bjesnilo

  12.00

 

Sondiranje velikih životinja

12.00

 

Vadjenje stranog tijela iz jednjaka

60.00

 

Sondiranje malih životinja (ovce,koze i svinje)

15.00

 

Vadjenje stranog tijela iz jednjaka malih životinja

20.00

 

Izdavanje potvrda i uvjerenja

  12.00

 

Uzorkovanje krvi za laboratorijska ispitivanja

  5.00

 

Pregled metal detektorom

10.00

 

Vadjenje krvi radi ispitivanja na brucelozu

   5.00

 

Izdavanje potvrda –listinga popisa stoke i uvjerenja

6.00

 

Intervencije kod pasa i mačaka

 

 

Klinički pregled pasa i mačaka

17.00

 

Ponovni pregled do 30 dana

10.00

 

Opšta anastezija pasa do 10kg i mačaka

15.00

 

Opšta anastezija pasa preko 10kg

20.00

 

Sedacija pasa i mačaka

 

 

   15-25

 

Obrada i šivenje rane malih rana do 4 sava

20-35

 

Obrada i sivenje vecih rana od 4 sava

25-50

 

Obrada rane bez šivenja

15.00

 

Hematom usne skoljke

120.00

 

Skidanje konaca po uhu

10.00

 

Skidanje konaca –rep

 10.00

 

Vadjenje zaostalih testisa iz stomaka

100-150

 

Vadjenje zaostalih testisa iz ingvinalnog kanala

80.00

 

Kastracija mačora

42.00

 

Ovariohisterektomija mačaka

71.00

 

Ovariohisterektomija macaka do 6 mjeseci

55.00

 

Kastracija pasa

60.00

 

Kastracija pasa do 6 mjeseci

45

 

Ovariohisterektomija kuja do 20 kg

98

 

Ovariohisterektomija kuja  20 kg-40 kg

125

 

Ovariohisterektomija kuja preko 40 kg

150

 

Ovariohisterektomija kuja do 6 mjeseci

79

 

Carski rez kod mačaka

90

 

Carski rez kod kuja

150 -250

 

Ovariehisteriktomija kunica

71.00

 

Kastracija kunica

42.00

 

Operacija piometre kod mačaka

95.00

 

Operacija piometre kod kuja

135-200

 

Pomoć pri štenjenju ili macenju

25

 

Operacija manjih kožnih tumora

60.00

 

Operacija većih kožnih tumora

100-150

 

Operacija adenokarcinoma mlečne žlezde-unilateralna

                                                                     bilateralna

140-200

200-300

 

Kateterizacija uretre

20

 

 

Operacija  hernija

Traumatska ili ingvinalna hernija  jednostrana

                                                       Obostrana

Cijena je bez upotrebe mrrezice -ukoliko se upotrebljava mrezica ona se duadaje na cijenu

 

 

50-100

100-130

150-250

 

 

Operacija perianalne hernije jednostrane

                                               Obostrane    

150-200

250-300

 

Operacija holeciste

150-200

 

Tonzilektomija

150.00

 

Dijagnostička laparatomija

70-100

 

Operacije na želudcu i ostalim unutrašnjim organima

200

 

Torsia zeluca

200-300

 

Entropijum ili ektropijum-po oku

65.00

 

Cista trećeg očnog kapka – po oku

65.00

 

Ekstripacija bulbusa oka

100-130

 

Repozicija prolabiranog bulbusa očiju sa ili bez kantotomije

80-120

 

Operacija prolapsusa vagine

100-150

 

Operacija tumora u usnoj duplji

60-100

 

Ceđenje paraanalnih žlijezda

6.00

 

Ispiranje paraanalnih žlijezda

15.00

 

Čišćenje i ispiranje uha

15.00

 

Tuširanje grla

3.00

 

Ispiranje prepucijuma ili vagine

6.00

 

Vađenje stranog tijela iz uha

18.00

 

Vađenje stranog tijele sa drugih mjesta

  20-50

 

Eutanazija sa sedacijom do 10 kg

20.00

 

Eutanatija sa sedacijom 10-20 kg

30.00

 

Eutanazija sa sedacijom 20-40 kg

35.00

 

Eutanazija sa sedacijom preko 40 kg

40.00

 

Vađenje zuba u opštoj anesteziji

20-40

 

Vadjenje zuba po zubu naredni zub

10-20

 

Kidanje noktiju , zuba,kljuna

6.00

 

Punkcija abdomena,thoraksa ili drugih supljina

15.00

 

Postavljanje braunile

2.00

 

Operacije na uretri

100-150

 

V.O. kuja sa UZ nakon 27 dana

120.00

 

Skidanje kamenca po vilici

25.00

 

UZ dijagnostika graviditeta

25.00

 

Mikroskopski pregled skarifikata

15.00

 

 

Ostali operativni ahvati koji nisu navedeni u cjenovniku

 po zapocetom satu operacije od momenta uvodjena u anesteziju

100.00

 

Uzimanje krvi kod pasa i macaka

6.00

 

Mikroskopski pregled preparata posle bojenja

15.00

 

Kompletna krvna slika sa leuko formulom(ukljuceno vadjenje krvi)

12.00

 

Kompletna krvna slika ( donesena krv)

8.00

 

Biohemiski parametri krvi po parametru

3.00

 

Rentgen snimak

25.00

 

Rentgen snimak dupli

40.00

 

Ultazvucni  pregled psa,  macke

25.00

 

Brzi dijagnosticki test CDV

18.00

 

Brzi dijagnosticki test  CPV

18.00

 

Brzi dijagnosticki test CPV CCV

23.00

 

Brzi dijagnosticki testovi Giardia

18.00

 

Brzi dijagnosticki testovi CHW

18.00

 

Brzi dijagnostcki testovi Leishmania

18.00

 

Brzi dijagnosticki testovi CPV CCV Giardia

28.00

 

Brzi dijagnosticki testovi CPV CDV

23.00

 

Brzi dijagnosticki testovi FPV

18.00

 

Brzi dijagnosticki testovi FIV FEVL

22.00

 

Canin pankreas lipaza

25.00

 

Brzi dijagnosticki testovi CANIV-4 test

28.00

 

Izdavanje recepta po lijeku

2.00

 

Izlazak za teren za male zivotinje

20

 

Reanimacija kucnih ljubuimaca

30.00

 

Brahicefalicni sindrom

150-250

 

TECA-VECA

150-200

 

EKG

25.00

 

Operacije na besici

150-200

 

Splenektomija

150-200

 

Resekcija crijeva

150-250

 

Vadjenje stranog tjela iz abdomena

150-250

 

Operacija prvog prsta u anesteziji

30-60

 

Amputacija usne skoljke

70-100

 

Amputacija repa

40-70

 

Amputacija ekstremiteta pasa i mačaka

80-150

 

Stavljanje ljubimca u inkubator prvi sat

Sledeci sat

8.00

3.00

 

Pansion u ambulanti 24 h

12.00

 

 

Pansion uz nadzor 24 strucnog lica

60.00

 

V.O.

VAKCINACIJE

 

 V.O. I put do 10 km

15.00

 

V.O. II put do 10 km

12.00

 

V.O. III put do 10 km

10.00

 

Dvokratno V.O. do 10 km

25.00

 

V.O. preko 10 km

10.00 + prevoz 0.5 e po km

 

V.O. preko 10 km 2 put

8.00 + 0.5 e prevoz po km

 

V.O. preko 10 km 3 i vise puta

7+ 0.5 e prevoz po km

 

 

 

 

Polivalentna vakcinacija pasa  ( petovalentna)

18.00

 

Polivalentna vakcinacija pasa  (sedmovalentna)

18.00

 

Vakcinacija pasa protiv bjesnila

12.00

 

Vakcinacija macaka polivalentna vakcina

20.00

 

Vakcinacija svinja protiv crvenog vjetra

4.00

 

Aplikacija vakcine ovcama ili kozama

        0.80

 

Vakcina protiv lajsmanioze pasa

     100.00

 

Prevoz

 

 

Auto po 1 km

400

30% od cijene 1 litra goriva po predjenom km

 

DDD Poslovi

 

             * Dezinfekcija pometru kvadratnom

 

 

Kontaktna

401

0.50

 

Gasna

402

0.25

 

Aerosol

403

0.10

 

                * Dezinfekcija saobraćajnih sredstava

       

                                                                                                                                              

 

Kamioni hladnjace

404

10

 

Kamioni

405

10

 

Sleperi  i cisterne

406

 

20.00

 

Mali automobili i kombija

407

6.00

 

* Dezinsekcija i deratizacija

                                                                                                                        

 

Garsonjere

408

15.00

 

Jednosobni stanovi

409

20.00

 

Dvosobni stanovi

410

25.00

 

Trosobni stanovi

411

30.00

 

* Prema kvadraturi

 

 

Do 50 kvadrata

412

0.50

 

50-150 kvadrata

413

0.40

 

150-500 kvadrata

414

0.30

 

500-2000 kvadrata

415

0.25

 

Preko 2000 kvadrata

416

0.20

 

Cijena usluga se uvećava:

 

-Za rad nocu 100%(rad nocu se smatra od  21h-06 h)

-Za rad subotom ,nedeljom i drzavnim praznikom 50%

Navedene cjene se odnose na usluge i ne obuhvataju utroseni materijal i ljekove

 

Navedene cijene su bez PDV.

PDV  na veterinarske usluge 21%