Menu

Zakazivanje i cjenovnik

Da bismo efikasnije organizovali Vaše i naše vrijeme preporučujemo da, kada je god moguće, unaprijed zakažete pregled Vašeg ljubimca.

To Vama omogućava da bolje planirate svoje vrijeme.

Trudimo se da u potpunosti ispoštujemo zakazane termine, ali Vas molimo da uvažite hitne slučajeve ili stanja kada je potrebna dodatna konsultacija oko pojedinih pacijenata.

Veliki broj pacijenata, u našoj svakodnevnoj praksi, dolazi sa uputom od kolega na drugo mišljenje. Ili, jednostavno, vlasnici žele da čuju i naše mišljenje u određenim situacijama.
Takvi pacijenti zahtijevaju više vremena. Molimo Vas da u tim slučajevima ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju (rentgenske snimke, nalaze laboratorijskih analiza itd.), a naš tim je uvijek spreman da se konsultuje sa kolegama koji su prethodno vodili slučaj.

Pacijentima koji su zakazani za procedure pod sedacijom ili u opštoj anesteziji treba uskratiti hranu 8 sati pred dolazak u kliniku, dok vodu treba skloniti 2 sata pred dolazak.

Zbog opšte sigurnosti molimo Vas da vaše ljubimce držite u adekvatnim, namjenskim transporterima ili na povodnicima.

Ukoliko je za Vašeg ljubimca neophodno bolničko liječenje ili kraća hospitalizacija poželjno je donijeti igračku, prostirku, ćebe ili slične stvari koje će Vašem ljubimcu učiniti boravak u našoj ordinaciji prijatnijim.

CJENOVNIK

Cijene u našoj ustanovi su odraz kvaliteta koji pružamo.Formirane su na  realnim troškovima i stručnoj osposobljenosti  da pružimo kvalitetan tretman u našoj ustanovi.Trudimo se da cijene budu realno  usklađene sa kvalitetom usluge koji pružamo i tržišno konkurentne.

Hiruške intervencije često uključuju upotrebu visokokvalitetnih  materijala a savremena dijagnostika uključuje upotrebu visokosofisticiranih  medicinskih  aparata što svakako ima udjela u finalnoj cijeni pojedinih usluga.

Zbog svega ovoga se trudimo da predočimo cijene usluga za pojedine intervencije i tretmane. Ukoliko to nije slučaj molimo Vas da se informišete unaprijed o cijenama intervencija i tretmana.

Ukoliko su Vaša novčana sredstva ograničena potrudićemo se da nađemo  odgovarajuće alternative ili u načinu plaćanja ili u upotrebi  ljekova  ili hiruških intervencija , normalno vodeći računa da ni u jednom trenutku to ne utiče  na kvalitet usluge ili upotrebu odgovarajućih proizvoda.

Plaćanje računa se očekuje nakon svake  pojedinačno izvršene usluge, datog tretmana ili izvršene hiruške intervencije ili prodatog odgovarajućeg lijeka.

Usluge se pružaju i van radnog vremena – za hitne slučajeve.To podrazumijeva naš dodatni angažman da bismo Vama i Vašem ljubimcu pomogli.Cijene za takve usluge su više 50-100% u odnosu na cijene u toku radnog vremena.

 

MontVet

ul. Ilije Plamenca Lamela 103 bb

(preko puta Hemomonta)

81000 Podgorica, Crna Gora

 

tel: 020 662 578

tel/fax: 020 662 584

mob: 069 694 151, 067 229 876

Samo za hitne slučajeve: 069 190 488